Charlaine Harris’s Deadlocked: Book Trailer

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp, v = X6CPAtZy8sY

Är du redo fördödläge, den näst sista Sookie Stackhouse-romanen? Gollancz är mycket glad över att kunna dela boktrailern fördödlägemedSFX.dödlägekommer att finnas tillgängligt där alla bra böcker säljs från och med den 1 maj 2012.

Sookie har en mordutredning på sina händer. En ung flicka har dött på en vampyrfest – och det ser ut som om hennes älskare, Eric, kan vara ansvarig. Eric svär att han inte gjorde det, polisen tror inte på honom och till och med Sookie är inte så säker. Hon är inte heller benägen att ta ordet för det, utan att ha fångat honom njuter av offerets blod minuter innan hon dödades. Men något konstigt pågår. Varför hade Sookie uppmanats att komma till det ödesdigra partiet några minuter för tidigt – bara för att fånga Eric i akten? Och varför hade offret tappat blodet innan hon närmade sig Eric? Var det helt enkelt för att hon ville vara oemotståndlig eller var det något mer olycksbådande? Sookie måste ta reda på … men det är det värsta ögonblicket att undersöka, eftersom hennes Fae-familj har sina egna problem och Sookie dras oundvikligen in. Och det är en sista komplikation. Cluviel dor som hennes mormor lämnade henne. Det kommer att ge henne en önskan, som kan uppfylla Sookies hjärtas önskan. Det enda problemet är att hon fortfarande inte vet vad – eller vem – hennes hjärta verkligen önskar…

Gillar du artikeln? Dela med vänner: